Allmän kirurgi

Allmän kirurgi är en spesialitet som fokuserar på mage, som inkluderar: matstrupe, magsäcken, tunntarm, kolon, lever, pankreas, gallblåsan och gall gangerna. Det innebär og sköldkörtel. Denne spesialitet fokuserar og på sjukdomar som involverar hud, bröst, mjukväv och brock. Denna disiplin kräver en stor kunskap til en bred intervall av sjukdomar som krävs innan kirurgisk behandling.

Har du frågor? Ring oss nu!

400 50 505

Beställa konsultation

På våran oforpliktande konsultation vil våran spesilister gä dig råd och vägledning, samt föreslå en behandlingsplan ut ifrån dina önskan och behov.